Vve Beheer en onze rol

VvE beheer een verantwoordelijke taak

Als eigenaar van een appartement bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen woning. U bent daarnaast mede-eigenaar van het gebouw waar uw appartement deel van uit maakt. De vereniging van eigenaars, waar u verplicht lid van bent, heeft de taak de gezamenlijke belangen van de eigenaren te behartigen.
Dit betekent dat u gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het beheer, het onderhoud en eventuele ontwikkelingen van het pand. Dit vraagt technische kennis over het gebouw, verstand van financiën en administratief beheer en het vraagt bovenal tijd.

Persoonlijke benadering, kwaliteit en bereikbaarheid

Boulevard Beheer neemt klanten zorg uit handen. Zorg over financiële zaken waar een VvE mee te maken heeft. Zorg over technische problemen die zich voordoen. Zorg over beheer en (onderhouds-)planningen en over kosten die hiermee gepaard gaan.

Boulevard Beheer onderscheidt zich van andere vastgoedbeheerders door persoonlijke benadering en flexibiliteit, kwaliteit en bereikbaarheid.

In de praktijk kenmerkt dit zich o.a. door:

 • Direct contact bij calamiteiten;
 • Uw probleem wordt direct opgepakt;
 • Wij adviseren, u beslist;
 • Specialistische kennis;
 • Kennis van de ontwikkelingen van vastgoedmarkt, techniek en (financiële) administratie;
 • Goede contacten met relevante partijen.

Optimale begeleiding van probleemoplossing tot vergadering

Voor het goed besturen van een VvE is een goede verstandhouding tussen de leden en het bestuur van belang. Boulevard Beheer heeft een hechte samenwerking met beide en heeft om dit te bereiken korte communicatielijnen.
Desgewenst begeleiden wij het hele proces van de organisatie van de halfjaarlijkse vergadering tot uitvoering van de besloten actiepunten en tussentijdse problemen. Verder begeleiden wij voor u planmatig, groot onderhouds-, verbouwings- en renovatiewerkzaamheden, evenals het herstellen van bestaande technische tekortkomingen aan het casco.

Stabiel beleid

Een stabiel beleid is van belang voor alle leden van de VvE. Het resultaat is een financieel stabiele vereniging, een goed onderhouden gebouw en een goed inzicht in de te verwachten kosten.
Door intensieve samenwerking en uitgaande van gemeenschappelijke belangen, worden de gestelde doelen gerealiseerd. We staan in nauw contact met uw voorzitter en commissieleden. Bij vragen en/of problemen bieden wij slagvaardig oplossingen die innovatief zijn en gebaseerd op marktkennis.
Boulevard Beheer is ook lid van VvE belang. Dit is een belangen organisatie voor appartementseigenaren.

Toekomstgericht beheer

Aan de hand van een meerjaren onderhoud prognose (MJOP) en een inventarisatie van wensen van de eigenaren zet Boulevard Beheer voor de toekomst een beleid uit. Dit voorkomt dat u voor verrassingen komt te staan. Door een onafhankelijke positie in te nemen zijn we niet gebonden aan (service)bedrijven en bepaalt u zelf met welke partijen u zaken doet. We kunnen u natuurlijk ook met onze jarenlange kennis en ervaring op dit gebied begeleiden en adviseren.

Boulevard Beheer verzorgt voor u:

 • Administratief beheer;
 • Financieel beheer;
 • Technisch beheer;
 • Servicedesk onderhoud;
 • Opstellen meerjaren onderhoudsprognose;
 • Advisering omtrent het opstellen/wijzigen splitsingsakte;
 • Advisering omtrent het opstellen/wijzigen huishoudelijk reglement;
 • Projectmanagement.


Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op met ons.