Splitsingsreglement

Appartementsrechten

Door de notariële splitsingsakte in te schrijven bij het kadaster ontstaan appartementsrechten. Deze worden beschreven in de akte en er wordt ook in vermeld hoeveel ieder appartementsrecht deel uitmaakt van het totale pand.

Splitsingsakte

Ook zaken als de ligging van het gebouw, de kadastrale aanduiding, de eigenaars en specifiek welke gedeelten gemeenschappelijk zijn en niet worden nauwkeurig omschreven en voorzien van een splitsingstekening. Daarnaast worden ook de erfdienstbaarheden van het pand vermeld, waarbij u kunt denken aan het bereiken van een zolder waar bijvoorbeeld een gezamenlijke installatie staat, maar die feitelijk behoort tot een bepaald appartementsrecht. In de splitsingsakte wordt ook vastgelegd welke bevoegdheden de Vereniging van Eigenaren heeft. Verder wordt in de splitsingsakte ook verwezen naar een bijbehorend splitsingsreglement en een huishoudelijk reglement.

Het splitsingsreglement en huishoudelijk reglement

  • Het splitsingsreglement is meestal een standaard reglement, een zogenoemd modelreglement dat is vastgesteld door de KNB of is hierop gebaseerd. Wanneer nodig, worden dus in een specifieke splitsingsakte bepaalde zaken aangepast en wordt er verwezen naar de artikelen uit dit reglement.
  • Het huishoudelijk reglement bevat vooral voorschriften en gedragsregels waarbij vooral het niet veroorzaken van overlast centraal staat.


Inhoud van het splitsingsreglement

Het splitsingsreglement is dus erg belangrijk. Wanneer er onderhoud aan een pand moet worden gedaan, bestaat er altijd de mogelijkheid dat de afzonderlijke eigenaren discussies krijgen over de bijdrage aan de kosten. In de splitsingsakte is al vastgelegd welk aandeel ieder appartementsrecht heeft in het geheel, dus ook in de kosten. In het splitsingsreglement staat welke kosten gemeenschappelijk zijn en gedeeld moeten worden op basis van de aandelen in het geheel. Volgens de wet moet in ieder splitsingsreglement een aantal punten verplicht worden opgenomen en beschreven:

  • Regeling inzake het gebruik, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten.
  • Schulden en kosten die voor de eigenaars samen gelden.
  • Regeling voor de exploitatierekening en de periodieke bijdragen.
  • Opstalverzekering van het gebouw waarin de appartementsrechten gesitueerd zijn.
  • Oprichting van de Vereniging van Eigenaren.
  • Statuten van de Vereniging van Eigenaren.


Wanneer het om kosten en uitgaven gaat, dan speelt vooral een rol welke gedeelten van het gebouw gemeenschappelijk zijn en waarvan de kosten van onderhoud en dergelijke dus gezamenlijk zijn.
Het spreekt voor zich dat hiertoe in ieder geval het casco, bestaande uit de fundering, de dragende muren en het dak behoren. Daarnaast worden ook zaken als deuren, kozijnen, schoorstenen, ventilatiekanalen en gezamenlijke technische installaties meegenomen als  gemeenschappelijkheid.
In het splitsingsreglement staat dus erg veel informatie over de uit het appartementsrecht voortvloeiende rechten en plichten.

Downloads modelreglementen

In vrijwel alle notariële akten waarbij een gebouw wordt gesplitst in ‘appartementsrechten’ wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kunt u hieronder downloaden. Met de rechter muisknop en dan koppeling opslaan als…