Nieuws

Amsterdam en Utrecht willen van minister Stef Blok (Wonen) toestemming om met een eigen pakket maatregelen hun woningmarkten vlot te trekken. De situatie in de twee steden is naar eigen zeggen anders dan in de rest van het land.

De verantwoordelijk wethouders Freek Ossel (Amsterdam en Gilbert Isabella (Utrecht) hopen met maatwerk de doorstroming en betaalbaarheid van woningen te kunnen beheersen. Amsterdam en Utrecht willen onder meer flexibele huurcontracten en flexibele huren invoeren.

De gemeenten hebben hun pakket maatregelen inmiddels bij de minister neergelegd. Zo vragen ze om een proef met huurcontracten die maximaal 5 jaar geldig zijn. Huurders onder de 30 jaar kunnen voor een beperkte tijd terecht in bepaalde woningen en moeten dan doorstromen. Mocht een huurder tegen die tijd nog niet genoeg verdienen voor een groter onderkomen, dan kan het contract eenmalig met 5 jaar worden verlengd.

De maatwerkoplossingen richten zich ook op de vele studenten die in beide steden wonen. De betrokken wethouders schrijven de minister dat zij bij het creëren van meer studentenhuisvesting steeds stuiten op de grenzen van de regelgeving over bijvoorbeeld minimale oppervlakten en andere bouwkundige eisen. Ze vragen om meer vrijheid in de regelgeving om onder meer leegstaande kantoren te kunnen ombouwen tot studentenwoningen.

Minister Blok vindt vooral het voorstel voor tijdelijk huren sympathiek, aldus zijn woordvoerder. Hij bekijkt welke wet- en regelgeving er nodig is om tijdelijk huren mogelijk te maken. Hierbij wil hij nog wel een initiatief van de ChristenUnie afwachten, die met een voorstel zal komen voor tijdelijk huren. De overige voorstellen zal hij met de steden verder verkennen.

Bron: Volkskrant