In januari en februari 2015 krijgen alle huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd. Dit is gebaseerd op het bouwjaar van de woning en is voor enkele tientjes te corrigeren voor genomen maatregelen en eenvoudig online via enkele vragen om te zetten in een definitief energielabel (zie onder). Bij

Lees meer…

De wooncoöperatie waarin bewoners naar een idee van senator Duivesteijn hun huurwoning kopen en gezamenlijk het onderhoud en het beheer van woningen en woonomgeving verzorgen, krijgt onder de Woningwet een plek in het woonbestel. Ook wordt geregeld dat corporaties aan bewoners met een lager inkomen leningen voor het onderhoud mogen geven. Lees hier het volledige

Lees meer…

Ik ben dan ook voornemens de wet op dit punt aan te passen en VvE’s met gebouw gebonden installaties uit te zonderen van de verplichtingen voor een leverancier die volgen uit de Warmtewet. Bovenstaand citaat komt uit een brief van 7 juli 2014 van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Uit de

Lees meer…

Minister Stef Blok (Wonen) heeft geen loze belofte gedaan. Vorig jaar kondigde hij een onderzoek aan naar maatregelen om een beter functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE) te bevorderen. Hij heeft woord gehouden! Dat blijkt uit de brief die de minister deze week aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Elke VvE moet – als de

Lees meer…

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst pleit voor een Nationaal Energiebespaarfonds voor Verenigingen van Eigenaren (VVE). Op dit moment kunnen alleen particulieren tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om hun woning energiezuinig te maken. Hij zei dit tijdens de opening van de vakbeurs Renovatie 2014 in Den Bosch. Blok kondigde ook aan dat volgend jaar

Lees meer…

DEN HAAG – Voor het eerst in Nederland moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) die slecht functioneert verplicht bijeenkomen. Dat is door de rechter bepaald en is een gevolg van de nieuwe Machtigingswet die vorig jaar van kracht werd. De leden van de bewuste VvE- in de Schilderswijk – hebben inmiddels met de gemeente Den

Lees meer…

Gemeenten zouden allemaal een speciale wethouder vastgoed moeten aanstellen na de verkiezingen. Zij kunnen zorgen voor meer zicht op de omvang en leegstand van maatschappelijk vastgoed en proberen de financiële verliezen door inefficiënt gebruik te beperken. Dat stelt ‘ambassadeur maatschappelijk vastgoed’ en oud-wethouder van Amersfoort Gert Boeve in een interview met het vakblad Vastgoedmarkt. Lees

Lees meer…

Amsterdam en Utrecht willen van minister Stef Blok (Wonen) toestemming om met een eigen pakket maatregelen hun woningmarkten vlot te trekken. De situatie in de twee steden is naar eigen zeggen anders dan in de rest van het land. De verantwoordelijk wethouders Freek Ossel (Amsterdam en Gilbert Isabella (Utrecht) hopen met maatwerk de doorstroming en betaalbaarheid

Lees meer…

Gebruikt u stadsverwarming of blokverwarming om uw huis te verwarmen? Of om warm water te krijgen? Dan bent u aangesloten op een warmtenet. En hebt u per 1 januari 2014 met de Warmtewet te maken. Waarom is er een Warmtewet? Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kunt u niet overstappen naar een andere leverancier.