Minister Verhagen wil in de eerste helft van 2012 de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) aanpassen, zodat verenigingen van eigenaren onbeperkt kunnen salderen over de gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting. Salderen Op grond van artikel 31c E-wet kan een afnemer de elektriciteit die hij zelf invoedt op het net, verrekenen (salderen) met de elektriciteit die hij verbruikt. Een afnemer zal

Lees meer…

Mrs. Richard P.M. de Laat en Dennis N. Reynders, verbonden aan de sectie Vastgoed van de Advocaten van Van Riet, zijn onlangs gestart met VVERecht.nl, de online juridische databank voor VvE-professionals. De site is voor iedereen toegankelijk, maar is met name gericht op VvE professionals zoals vastgoedbeheerders, juristen bij projectontwikkelaars, advocaten, notarissen, rechters en juridisch

Lees meer…

Huurders in Alphen aan den Rijn krijgen gedeeltelijk stemrecht in de vereniging van eigenaren (VvE) in hun flatgebouw. Zo krijgen zij meer invloed op hun woning en woonomgeving. Woningcorporatie WonenCentraal gaat hiermee experimenteren in flats met zowel koop- als huurwoningen. Huurders mogen op de VvE-vergaderingen stemmen over onderwerpen waaraan ze meebetalen, zoals de schoonmaak. Ook

Lees meer…

Het nieuwe bouwbesluit treedt op 1 april 2012 in werking. De reden hiervan is om de bouwtechnische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger te maken. Daarom heeft de Rijksoverheid gewerkt aan een nieuw Bouwbesluit. Het nieuwe bouwbesluit vervangt onder meer het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit. Wat betekent dit nu in de praktijk. De grootste verandering

Lees meer…

Elke Vereniging van Eigenaars moet geld in reserve houden voor onderhoud aan het pand. De VvE onderhoudsmeter helpt daarbij. Deze schat de totale onderhoudskosten en de jaarlijkse bijdrage. Iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) is wettelijk verplicht geld in reserve te hebben voor onderhoud aan het gebouw.

AMSTERDAM –  Het faillissement van de Redema Groep uit Nieuwegein heeft tientallen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voor ruim 1,5 miljoen euro meegezogen. Doordat het spaargeld van de VvE’s niet op afgeschermde rekeningen stond, zijn waarschijnlijk honderden gezinnen vele duizenden euro’s kwijtgeraakt dat bedoeld was om hun appartementsgebouw te onderhouden. Juridisch dienstverlener DAS, dat gedupeerden bijstaat, roept

Lees meer…