Nieuws

Minister Verhagen wil in de eerste helft van 2012 de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) aanpassen, zodat verenigingen van eigenaren onbeperkt kunnen salderen over de gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting.

Salderen
Op grond van artikel 31c E-wet kan een afnemer de elektriciteit die hij zelf invoedt op het net, verrekenen (salderen) met de elektriciteit die hij verbruikt.

Een afnemer zal de elektriciteit die hij zelf opwekt, niet altijd direct kunnen verbruiken. Aan de andere kant is de productie van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen niet altijd toereikend om het verbruik te dekken (zoals ‘s nachts wanneer de zon niet schijnt). Het voordeel van salderen ten opzichte van eerst de geproduceerde elektriciteit verkopen en daarna weer elektriciteit terugkopen is groot. Bij het (terug)kopen van elektriciteit moet energiebelasting en btw worden betaald. Deze belastingen hoeven niet te worden betaald over de gesaldeerde elektriciteit. Salderen kan daarom een aardige besparing opleveren. Belastingen vormen immers een groot deel van de energieprijs.

Bron: Dirk Zwager vastgoed