Nieuws

Het nieuwe bouwbesluit treedt op 1 april 2012 in werking. De reden hiervan is om de bouwtechnische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger te maken. Daarom heeft de Rijksoverheid gewerkt aan een nieuw Bouwbesluit. Het nieuwe bouwbesluit vervangt onder meer het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit. Wat betekent dit nu in de praktijk. De grootste verandering in het nieuwe Bouwbesluit is dat er nu één set technische voorschriften komt voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken van gebouwen en andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels. Daarbij zijn er nieuwe en aangepaste eisen, zoals op het gebied van brandveiligheid, natuurlijke ventilatie en het geven van een nieuwe bestemming aan leegstaande kantoorgebouwen. Voor dit laatste punt geldt dat de noodzakelijke ontheffing van de gemeente komt te vervallen om de herbestemming te vergemakkelijken. Hier komen landelijke voorschriften voor in de plaats.

 

 

Op het infoblad Bouwbesluit 2012 staan de belangrijkste wijzigingen.

Bron: rijksoverheid.nl