Nieuws

Gebruikt u stadsverwarming of blokverwarming om uw huis te verwarmen? Of om warm water te krijgen? Dan bent u aangesloten op een warmtenet. En hebt u per 1 januari 2014 met de Warmtewet te maken.

Waarom is er een Warmtewet?
Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kunt u niet overstappen naar een andere leverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert. De Warmtewet biedt daarom afnemers van warmte extra bescherming. Hieronder leggen wij uit wat de wet voor u betekent.

Let op:
De Warmtewet geldt alleen voor aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt. Huishoudens hebben vaak een aansluiting van 35 Kilowatt.

Wat regelt de Warmtewet voor mij?
Per 1 januari 2014 zijn de volgende dingen wettelijk geregeld:

Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. Uw leverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven.
Wanneer de warmteleverancier u mag afsluiten
Wanneer u recht hebt op compensatie bij een storing
Wat er in de overeenkomst tussen u en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik
En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen u en uw warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

Lees verder op consuwijzer.nl