De wooncoöperatie waarin bewoners naar een idee van senator Duivesteijn hun huurwoning kopen en gezamenlijk het onderhoud en het beheer van woningen en woonomgeving verzorgen, krijgt onder de Woningwet een plek in het woonbestel. Ook wordt geregeld dat corporaties aan bewoners met een lager inkomen leningen voor het onderhoud mogen geven. Lees hier het volledige

Lees meer…

Ik ben dan ook voornemens de wet op dit punt aan te passen en VvE’s met gebouw gebonden installaties uit te zonderen van de verplichtingen voor een leverancier die volgen uit de Warmtewet. Bovenstaand citaat komt uit een brief van 7 juli 2014 van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Uit de

Lees meer…

Minister Stef Blok (Wonen) heeft geen loze belofte gedaan. Vorig jaar kondigde hij een onderzoek aan naar maatregelen om een beter functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE) te bevorderen. Hij heeft woord gehouden! Dat blijkt uit de brief die de minister deze week aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Elke VvE moet – als de

Lees meer…

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst pleit voor een Nationaal Energiebespaarfonds voor Verenigingen van Eigenaren (VVE). Op dit moment kunnen alleen particulieren tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om hun woning energiezuinig te maken. Hij zei dit tijdens de opening van de vakbeurs Renovatie 2014 in Den Bosch. Blok kondigde ook aan dat volgend jaar

Lees meer…

Dakterrassen bij appartementencomplexen hebben al voor heel wat problemen gezorgd. Vaak moet de rechter er aan te pas komen om over de zaak te oordelen en uitspraak te doen.(1) Te denken valt