Nieuws

Minister Stef Blok (Wonen) heeft geen loze belofte gedaan. Vorig jaar kondigde hij een onderzoek aan naar maatregelen om een beter functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE) te bevorderen. Hij heeft woord gehouden!
Dat blijkt uit de brief die de minister deze week aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Elke VvE moet – als de voorstellen van Blok worden aanvaard – voortaan beschikken over een reservefonds dat gevuld is met een minimaal bedrag. De minister denkt aan een percentage van de herbouwwaarde. Bovendien moet het voor de VvE makkelijker worden om een lening te krijgen voor het nemen van onderhouds- of energiebesparende maatregelen.

Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van VvE Belang in vervulling. Wij pleiten al geruime tijd voor de aanpak van slecht functionerende of zelfs ‘slapende’ VvE’en. Het voorstel van minister Blok is dan ook een forse stap in de goede richting. Immers: het ministeriële mes snijdt aan verschillende kanten. Onwillige eigenaren, die niet bereid zijn om een bijdrage te leveren aan goed onderhoud, kunnen straks worden aangepakt. VvE’en die hun taak serieus nemen, krijgen daarmee een forse steun in de rug.
Een extra steun zelfs, want Blok vindt ook dat samenwerking op vrijwillige basis gestimuleerd kan worden door gemeenten en door organisaties als VvE Belang. Het spreekt vanzelf dat wij aan dat initiatief graag ons steentje bijdragen. Dat is immers onze missie: ervoor zorgen dat VvE’en alle ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om goed te functioneren. Dat doen we al 15 jaar!
Ik hoor onze actieve aangeslotenen al: “Wij hebben een prima gevuld reservefonds. Worden we nu ook opgezadeld met de nieuwe eisen?” Dat is niet het geval: goed functionerende VvE’en met een effectief meerjarenonderhoudsplan hebben geen last van de maatregel. Zij sparen immers al voldoende om hun gebouw goed te onderhouden.

Bij goed onderhoud hoort ook duurzaamheid; een onderwerp dat op steeds meer agenda’s voor de Algemene Ledenvergadering van VvE’en staat. Vanuit een welbegrepen belang streven veel verenigingen naar beperking van hun energieverbruik. Eenvoudig omdat dat goed is voor de verenigingskas en de woonlasten, bovendien wordt de woning comfortabeler. En er wordt een positieve bijdrage geleverd aan het waarde behoud van het appartement en natuurlijk aan het milieu.
Tot op heden komt verduurzaming van het VvE-bezit echter maar moeilijk van de grond. De oorzaak ligt voor een deel in wettelijke belemmeringen. Ook daarin wil de minister verandering brengen en dat is een goede zaak. Alle lof dus voor het voorstel, waarin als ‘kers op de taart’ ook nog wordt gesproken over de mogelijkheden van gunstige leningen voor VvE’en die hun bezit willen verduurzamen.

Minister Blok is goed bezig, want hij wil ook – samen met de betrokken organisaties – nadenken over een update van het Modelreglement uit 2006. Een aantal delen van dat reglement kunnen mogelijk in de wet worden opgenomen, zodat ze gelden voor alle VvE’en. Verenigingen met een verouderd reglement, zijn dan in één keer – zonder extra kosten – up to date.
We mogen constateren dat de VvE duidelijk op de agenda staat van de overheid en de politiek. Een mooier cadeau hadden we ons voor onze vijftiende verjaardag niet kunnen wensen!

Bron: telegraaf.nl