Nieuws

De kwaliteit van de VvE-beheerder krijgt een forse impuls door de oprichting van de Stichting Persoonscertificering VvE-beheer. Dat zegt mr. Norbert Rijssenbeek, penningmeester van de onlangs opgerichte Stichting Persoonscertificering VvE-beheer.

“Niet alleen de kwaliteit van het beheerkantoor is belangrijk; ook de VvE-beheerder zélf moet aantoonbaar beschikken over de nodige kennis, kunde en ervaring. We verwachten in het voorjaar van 2014 het persoonscertificaat landelijk te kunnen presenteren.”

Met het oprichten van deze stichting geven de initiatiefnemers gehoor aan de wens vanuit diverse organisaties om de kwaliteit van VvE-beheer nog verder te borgen. Ook de overheid en de politiek vragen al langer om maatregelen die de kwaliteit van VvE-beheerders verhogen. Dat kan ook leiden tot een beter functioneren van verenigingen van eigenaars en daarmee tot waardebehoud van de gebouwde omgeving.

Doelstelling van de nieuwe stichting is het bevorderen van het kwaliteits- en opleidingsniveau van de professionele bestuurder en/of beheerder van verenigingen van eigenaars. Het persoonscertificaat vormt daarmee een goede aanvulling op het al langer bestaande procescertificaat voor de professionele VvE-beheerkantoren. Dat geeft evenwel geen informatie over de kwaliteit van de individuele medewerkers. Het persoonscertificaat geeft die informatie wél.

Voor het afgeven van een persoonscertificaat moet een beoordelingsrichtlijn worden geschreven. De opdracht tot het schrijven van die richtlijn is inmiddels door de stichting verstrekt. Zodra deze BRL gereed is, kunnen vervolgens een groot aantal examenvragen worden geformuleerd. Daarna kunnen dan de eerste examens worden afgenomen en zullen de eerste certificaten aan geslaagde VvE-beheerders worden aangeboden.

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Carla Philippa, secretaris mr. Kees Oomen (VvE Belang), mr. Norbert Rijssenbeek (Rijssenbeek Advocaten) en René Brinkhuijsen (bestuurslid VGM NL).

Bron: rijssenbeek advocaten